Tag Archive 'Pragmatik'

Apr 09 2014

Patologi Bahasa dan Pragmatik

Published by under Pengetahuan

Patologi bahasa merupakan penyelidikan mengenai cacat dan gangguan yang menghambat kemampuan berkomunikasi verbal seseorang. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa apabila pragmatik tidak berfungsi dengan benar maka dapat menyebabkan gangguan bahasa. Gangguan-gangguan ini merupakan kendala besar karena dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Kendala ini berupa proses-proses pragmatik Continue Reading »

4 responses so far